Правила за употреба

Моля прочетете, преди да ползвате OOaudio.com или OOaudio.us (този уеб сайт)
OO audio™ е търговска марка на услугите предоставяни от MPBM LLC, California. Компанията притежава и интелектуалните права и подържа продукти на марките mUZY and Satory.
С получаване, копиране или използване на материал, съдържащ се в този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете ограничени в рамките на правилата и условията, изложени тук.
Определени материали от този уеб сайт могат да се предоставят при други правила за употреба, дефинирани изрично.

Ограничено разрешение

Вие получавате разрешение да използвате материал получен от и/или чрез този уеб сайт, ако се съгласите със следните правила и условия:
Вие можете да използвате материал получен от и/или чрез този уеб сайт само за лична употреба с некомерсиални цели.
Вие не може да разпространявате материал получен от и/или чрез този уеб сайт по какъвто и да било начин.
Вие не може да променяте материал получен от и/или чрез този уеб сайт по какъвто и да било начин.
Вие не може да използвате материал получен от и/или чрез този уеб сайт по враждебен и ли вредящ на интересите на MPBM LLC или авторите начин.
Неспазването на тези правила и условия довежда до незабавно и автоматично отменяне на това и всички подобни разрешения. С изключение на описаните по горе, не се дават никакви права или интереси по отношение на този уеб сайт и/или материал получен от и/или чрез този уеб сайт

Интелектуална собственост

Съдържанието e интелектуална собственост на
(c) 2010-2018 MPBM LLC MPBM LLC Всички права запазени.
(c) 1992-2018 Боби Борисов MPBM LLC Всички права запазени.
Фотографии: Ника Корниенко
Дизайн : Боби Борисов
Скриптове: Боби Борисов; jQuery by jQuery Foundation, Inc.; jQuery UI by jQuery Foundation and other contributors Licensed MIT; jquery.dlmenu.js by Mary Lou; jQuery Easing by George McGinley Smith; Fancybox by Janis Skarnelis; jQuery FlexSlider by WooThemes (Tyler Smith); Isotope by David DeSandro / Metafizzy; JAIL by Sebastiano Armeli-Battana; jQuery One Page Nav Plugin by Trevor Davis; Modernizr by Faruk Ateş, Paul Irish, Alex Sexton, Ryan Seddon, Alexander Farkas; NProgress by Rico Sta Cruz and Contributors; Selectivizr by Keith Clark; jQuerry ScrollTo by Ariel Flesler; SmoothScroll by Balazs Galambosi, Patrick Brunner, Michael Herf; HTML5 Placeholder by Philip Arndt; jQuery Parallax by Ian Lunn; Theme customizations by Rascals Themes; Contact Form by Drew Douglass
(p) 2016 MPBM LLC

Други интелектуални права

Нищо, съдържащо се в тази правна информация, не може да бъде използвано за съставяне по косвен път, чрез отхвърляне или чрез друга правна теория, на разрешение или право върху патент, търговска марка, авторско или друго интелектуално право с изключение на единствено описаните тук.
Продукти, описани или включени в този уеб сайт, може да са обект на други интелектуални права, притежавани от авторите или трети страни, като спрямо тях не се получават никакви права. Всички търговски марки и имена на продукти са притежание на съответните собственици.

Отговорност

Съдържанието на този уеб сайт се предлага "такова, каквито е", без никакъв вид пряка или косвена гаранция, включително гаранция за стойност, ненакърнимост на интелектуални права или приложимост за някаква практическа употреба. Авторите при никакъв случай не са отговорени пред никого за каквито и да било щети или вреди (включително, но не само от загуба на печалба, прекъсване на дейност, загуба на информация), предизвикани от употреба или невъзможност за употреба на съдържанието на този уеб сайт, продукти и услуги на авторите или трети страни, предлагани в този уеб сайт съответно от авторите или трети страни, дори те да са били уведомени за възможност от такива щети или вреди.
Някои от горните ограничения може да са неприложими към вас поради юрисдикция, недопускаща изключване или ограничаване на последващи или неочаквани вреди.
Авторите не гарантирт точност и изчерпателност на информация, документи, текст, изображения, звук, видео, връзки или други части от съдържанието на този уеб сайт. Авторите могат да правят промени в тези материали или в продукти и услуги, описвани в тях, по всяко време и без предупреждение. Авторите не поемат ангажимент за обновяване на този уеб сайт.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Notices; Copyright Agent

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement by any content or material on the Service, please provide the following information in writing to the Service Copyright Agent:
- A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of the copyright.
- A description of the copyrighted work that you claim has been infringed.
- A description of the material that you claim to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information sufficient to permit us to locate the material.
- Information so that we can contact you, such as address, telephone number and e-mail address.
- A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
- A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that you are the copyright owner or are authorized to act on behalf of the owner of a copyright that is allegedly infringed. Service Copyright Agent: MPBM LLC, 14850 Highway 4, Ste A # 215, Discovery Bay, CA 94505, USA; Phone: (925) 237-1659; Fax: (732) 301-8206: (see 17 U.S.C. Section 512(c)(3) for further detail)