Правила за употреба

Моля прочетете, преди да ползвате OOaudio.com или OOaudio.us (този уеб сайт)
OO audio™ е търговска марка на услугите предоставяни от MPBM LLC, California. Компанията притежава и интелектуалните права и подържа продукти на марките mUZY and Satory.
С получаване, копиране или използване на материал, съдържащ се в този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете ограничени в рамките на правилата и условията, изложени тук.
Определени материали от този уеб сайт могат да се предоставят при други правила за употреба, дефинирани изрично.

Ограничено разрешение

Вие получавате разрешение да използвате материал получен от и/или чрез този уеб сайт, ако се съгласите със следните правила и условия:
Вие можете да използвате материал получен от и/или чрез този уеб сайт само за лична употреба с некомерсиални цели.
Вие не може да разпространявате материал получен от и/или чрез този уеб сайт по какъвто и да било начин.
Вие не може да променяте материал получен от и/или чрез този уеб сайт по какъвто и да било начин.
Вие не може да използвате материал получен от и/или чрез този уеб сайт по враждебен и ли вредящ на интересите на MPBM LLC или трети страни начин.
Неспазването на тези правила и условия довежда до незабавно и автоматично отменяне на това и всички подобни разрешения. С изключение на описаните по горе, не се дават никакви права или интереси по отношение на този уеб сайт и/или материал получен от и/или чрез този уеб сайт.

Закупен лиценз върху музикален звукозапис

Usage Rights for purchased Music Recording License

Except for your Usage Rights described here, any copying, reproduction, lending or hiring, public performance, broadcasting or any other form of distribution of Licensed Music Recordings are prohibited and will constitute a copyright infringement.
You agree to use such Licensed Music Recordings solely in accordance with those Usage Rights, and that any other use may result in civil or criminal liability.
Once you have purchased License for Music Recording we make download of this Music Recording (Download) available to you. You are not able to cancel any purchase after you have confirmed payment.
You are entitled to download, export, burn or copy Download solely for personal, non-commercial use in accordance with the terms described below.
Any downloading, exporting, burning or coping capabilities are solely an accommodation to you and shall not constitute a grant or waiver of any rights of the copyright owners in any Downloads, nor in any content, recording, underlying musical composition, artwork or other copyrightable material embodied in any Download. No right, title or interest in any Download is transferred to you as a result of downloading or copying or otherwise. All rights in the Download are owned by MPBM LLC or its licensors and you have only a limited, non-transferable, non-exclusive, revocable, non sub-licensable right to use the Download for personal use in accordance with the terms described in those Usage Rights.
You may not reproduce (except as noted above), publish, transmit, distribute, display, broadcast, re-broadcast, modify, create derivative works from, sell or participate in any sale of or exploit in any way, in whole or in part, directly or indirectly, any of the Downloads. You may not reverse engineer, decompile, disassemble, modify or disable any copy protection or use limitation systems associated with Downloads. You may not play and then record, nor re-digitize, any of the Downloads in whole or in part. You may not upload those Downloads, in whole or in part, to the Internet or any other systems that is not yours. You may not use the Downloads, in whole or in part, in conjunction with any other third-party content (e.g, to provide sound for a film or performance). You may not sell nor offer to sell the Downloads, in whole or in part, including but not limited to, posting for auction.
Downloads are sub-licensed to you and not sold, notwithstanding the use of the terms "sell," "purchase," "order," or "buy" on the Web Site or in these Terms and Conditions. The delivery of a Download does not transfer to you any commercial or promotional use rights in it.
You are responsible for downloading and providing equipment to do so. You are also responsible for providing equipment and software to use the Downloads. Downloads may not be returned for any reason unless they are defective. If you are unable to complete the download process or wish us to provide a replacement for a Download that is defective please contact us on the support email provided during the purchase. Where this is due to our fault, we will replace or refund the Download.
You understand that some Downloads may include content that you may consider offensive or otherwise objectionable. Although we will attempt to make such content clear, you agree that we shall have no liability to you for content within the Downloads that may be found to be offensive or otherwise objectionable.

Интелектуална собственост

Съдържанието e интелектуална собственост на
(c) 2010-2024 MPBM LLC Всички права запазени.
(c) 1992-2024 Боби Борисов Всички права запазени.
Фотографии: (c) Ника Корниенко Всички права запазени.
Фотографии: (c) Боби Борисов Всички права запазени.
Скриптове: Боби Борисов; jQuery by jQuery Foundation, Inc.; jQuery UI by jQuery Foundation and other contributors Licensed MIT; jquery.dlmenu.js by Mary Lou; jQuery Easing by George McGinley Smith; Fancybox by Janis Skarnelis; jQuery FlexSlider by WooThemes (Tyler Smith); Isotope by David DeSandro / Metafizzy; JAIL by Sebastiano Armeli-Battana; jQuery One Page Nav Plugin by Trevor Davis; Modernizr by Faruk Ateş, Paul Irish, Alex Sexton, Ryan Seddon, Alexander Farkas; NProgress by Rico Sta Cruz and Contributors; Selectivizr by Keith Clark; jQuerry ScrollTo by Ariel Flesler; SmoothScroll by Balazs Galambosi, Patrick Brunner, Michael Herf; HTML5 Placeholder by Philip Arndt; jQuery Parallax by Ian Lunn; Theme customizations by Rascals Themes; Contact Form by Drew Douglass

Други интелектуални права

Нищо, съдържащо се в тази правна информация, не може да бъде използвано за съставяне по косвен път, чрез отхвърляне или чрез друга правна теория, на разрешение или право върху патент, търговска марка, авторско или друго интелектуално право с изключение на единствено описаните тук.
Продукти, описани или включени в този уеб сайт, може да са обект на други интелектуални права, притежавани от авторите или трети страни, като спрямо тях не се получават никакви права. Всички търговски марки и имена на продукти са притежание на съответните собственици.

Отговорност

Съдържанието на този уеб сайт се предлага "такова, каквито е", без никакъв вид пряка или косвена гаранция, включително гаранция за стойност, ненакърнимост на интелектуални права или приложимост за някаква практическа употреба. Авторите при никакъв случай не са отговорени пред никого за каквито и да било щети или вреди (включително, но не само от загуба на печалба, прекъсване на дейност, загуба на информация), предизвикани от употреба или невъзможност за употреба на съдържанието на този уеб сайт, продукти и услуги на авторите или трети страни, предлагани в този уеб сайт съответно от авторите или трети страни, дори те да са били уведомени за възможност от такива щети или вреди.
Някои от горните ограничения може да са неприложими към вас поради юрисдикция, недопускаща изключване или ограничаване на последващи или неочаквани вреди.
Авторите не гарантирт точност и изчерпателност на информация, документи, текст, изображения, звук, видео, връзки или други части от съдържанието на този уеб сайт. Авторите могат да правят промени в тези материали или в продукти и услуги, описвани в тях, по всяко време и без предупреждение. Авторите не поемат ангажимент за обновяване на този уеб сайт.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Notices; Copyright Agent

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement by any content or material on the Service, please provide the following information in writing to the Service Copyright Agent:
- A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of the copyright.
- A description of the copyrighted work that you claim has been infringed.
- A description of the material that you claim to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information sufficient to permit us to locate the material.
- Information so that we can contact you, such as address, telephone number and e-mail address.
- A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
- A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that you are the copyright owner or are authorized to act on behalf of the owner of a copyright that is allegedly infringed. Service Copyright Agent: MPBM LLC, 14850 Highway 4, Ste A # 215, Discovery Bay, CA 94505, USA; Phone: (925) 237-1659 (see 17 U.S.C. Section 512(c)(3) for further detail)